BATTLEFIELD 1

ČEŠTINA (v. 21442 z 27.09.18 /stále platná/ + nutnost aplikovat „Assets“ menu)

Nebude-li funkční menu, je třeba nainstalovat aktualizace z „Assets“ menu (níže).

„ASSETS“ menu s diakritikou (v. hry 26338)

„ASSETS“ menu rozbalit a nakopírovat do složky:
systémový disk např. C:\Users\…něco tvého…\Documents\
Musí se přepsat soubor!